Schooldag

Kleuters Lagere School
 7.00 Opvang betalend Opvang betalend
 8.00 Opvang gratis Opvang gratis
8.35 1ste activiteit 1ste lesuur
9.25 2de lesuur
10.15 Speeltijd
10.30 Speeltijd 3de lesuur
10.50 2de activiteit
11.20 4de lesuur
12.10 Maaltijd Maaltijd
12.40 Speeltijd Speeltijd
13.30 3de activiteit
5de lesuur
14.20 Speeltijd
14.30 Speeltijd 6de lesuur
15.25 Toezicht gratis Pauze
15.30 Franse les (3de tot 6de jaar) Facultatief
16.00 Toezicht betalend Studie/Toezicht betalend
17.00 Toezicht betalend
18.00 Einde toezicht Einde toezicht