aandachtspunten heropstart school op 16/11…

Beste ouders,

Het basisonderwijs herstart in code oranje. De leerlingen van het basisonderwijs krijgen vanaf 16 november opnieuw 100% contactonderwijs.

Het huidige draaiboek (“scenario Mozaïek Humbeek” versie oktober 2020) blijft geldig mits bijkomende aandacht voor volgende maatregelen:

!  De 4 beschermingsmaatregelen blijven van kracht:

  • Zet in op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden.
  • Hou afstand om verspreiding via druppels te vermijden.
  • Draag een mondmasker om verspreiding via druppels en microdruppels (aerosols) te vermijden. Bescherm zo jezelf en anderen.
  • Ventileer zoveel als mogelijk om microdruppels in de omgeving te verdunnen.

We vragen de ouders erop toe te zien dat hun kind(eren) voor het vertrek naar school én bij hun thuiskomst de handen grondig wassen.

!  Alleen essentiële derden worden op school toegelaten na afspraak. Een aanwezigheidsregister wordt bijgehouden op het secretariaat.

Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan op onze school indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.

ALLE (groot)ouders dragen VERPLICHT een mondmasker wanneer ze hun kind(eren) brengen of afhalen aan de schoolpoort, houden afstand en blijven niet rond het schooldomein hangen. GEEN ouders op het schooldomein.

!  Opdracht van personeelsleden in verschillende scholen: 

Deze personeelsleden werden tijdelijk toegewezen aan 1 school en voeren daar hun volledige opdracht uit. 

Zo staan juf Ann DB en juf Meriam voor onze school in voor de lessen levensbeschouwing. De kinderen blijven samen in hun klasgroep en krijgen opdrachten volgens hun eigen levensbeschouwing. 
De andere bijzondere leermeesters LBV werden aan andere scholen toegewezen en sturen hun opdrachten naar bovenvermelde leerkrachten door.

Juf Mady en juf Marleen werden aan onze kleuterafdeling toegewezen.

Hermine voert haar voltijdse secretariaatsopdracht in onze school uit terwijl Tom toegewezen werd aan een andere school binnen de scholengemeenschap. 

Ook de voor- en naschoolse toezichters werden aan één school toegewezen:
Voor onze school zijn dit Catherine, Hermine en Nicole.

!  Organisatie van de lessen L.O.
Corona laat voorlopig niet toe dat aan alle lesdoelen L.O. even intensief kan worden gewerkt. Leraren L.O. kunnen de focus leggen op thema’s die zeker nu van belang zijn voor het welbevinden van leerlingen. Bijvoorbeeld ademhalings- en ontspanningstechnieken, tussenin voldoende (voor, tijdens en na afstandslessen) bewegen, EHBO of aandacht voor een gezonde levensstijl, …
Algemene richtlijnen voor de organisatie van de lessen L.O.:

  • De lessen L.O. gaan maximaal contactloos en zoveel mogelijk buiten door. Buiten is de kans op besmetting kleiner door voldoende luchtcirculatie, indien er afstand wordt gehouden.
  • Indoor gaan de lessen altijd door in goed geventileerde/verluchte ruimtes.
  • Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: respecteren van voldoende afstand tot ‘derden’ en het dragen van mondmaskers wanneer nodig (voor leerlingen +12 jaar).
  • Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod. 

Klassen kunnen m.a.w. als bewegingsactiviteit een wandeling (of fietstocht) maken in de schoolomgeving.

SAMEN gaan we de strijd aan tegen corona… Niemand staat er alleen voor! 
Zo wordt deze periode letterlijk en figuurlijk wat ‘lichter’.
Hou het veilig en gezond…

Tot volgende week…
Rudi

Deel het bericht