Enkele afspraken uit het schoolreglement voor u samengevat

Bedankt om op tijd te zijn

De school start om 8:30u. Wij willen onze kinderen een juiste attitude aanleren met het oog op hun latere professionele carrière. We verwachten daarom alle leerlingen dan ook steeds op tijd aanwezig. Zal uw kind te laat zijn, dan verwittigt u ons zo spoedig mogelijk. Bij veelvuldig laatkomen worden de ouders uitgenodigd op een gesprek om na te gaan hoe dit vermeden kan worden.

Brengen en halen
Te voet – met de auto

De leerlingen komen de school binnen langs het ‘knuffelpad’ aan de parking. Elke ochtend is het knuffelpad vanaf 8:00u geopend. Auto’s worden geparkeerd op de voorziene parkeerplaatsen wanneer je met je kind(eren) het knuffelpad nog wil bewandelen. Het is niet toegestaan de auto te parkeren aan de achterkant van de sporthal. De achterzijde van de sporthal is voorbehouden voor onze fietsers.

Als ouder kan je tot het einde van het knuffelpad meelopen. Daar wacht een kleuterjuf de kleinsten elke dag op. Ouders van kinderen van de onthaalklas kunnen hun peuter begeleiden tot in de klas van juf Hilde.

Afhalen van je kind(eren) na schooltijd verloopt langs het poortje op de speelplaats. Tijdens de middagpauze worden de kinderen langs de hoofdingang afgehaald om thuis te gaan eten. De ouders wachten dan in de hal van de school.

Met de fiets

Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de overdekte fietsenstalling aan de achterzijde van de school Die bereiken ze langs de achterzijde van de sporthal. Fietsers komen langs de achterkant op de speelplaats. Ouders kunnen hun kind nog helpen in de fietsenstalling. Vanaf het kleine poortje gaat jullie kind alleen de speelplaats op.

Kleuters komen steeds met hun fietsje aan de hand over de speelplaats.

De dubbele poort aan de fietsenstalling is overdag steeds gesloten. Ouders kunnen aan de buitenkant van de poort wachten. Alle fietsers rijden steeds langs het wegje naast de kapper om conflicten met auto’s op de parking te vermijden.

Leerlingen die in de avondbewaking met de fiets naar huis moeten, gaan met hun fiets over de speelplaats naar buiten. Niet langs de achterzijde van de sporthal.

Ouders kunnen steeds terecht bij het secretariaat om een boodschap door te laten geven aan hun kind of om vb een vergeten brooddoos te laten bezorgen. Het is niet toegestaan aan ouders het schoolgebouw of de klassen te betreden binnen de lesuren zonder toestemming van het secretariaat of de directie.

Ziek
Is uw kind ziek, dan verwittigt u ons telefonisch, vóór 8u30. Vergeet niet een ziektebriefje mee te geven als uw kind weer genezen is. Uitgebreide info vind je hier.

Taalbeleid
De voertaal in onze school is het Nederlands. De kinderen mogen enkel Nederlands spreken tijdens de les en op de speelplaats. We verwachten dat ook de ouders zich hiertoe maximaal inspannen in hun communicatie met hun kinderen en met het personeel van de school.

Eten en drinken
De leerlingen brengen hun boterhammen mee in een stevige herbruikbare brooddoos. Zilverpapier en andere wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan.

‘s Middags kunnen de leerlingen genieten van een heerlijke warme maaltijd en/of soep. Meer info over de warme maaltijden vind je hier.

We drinken enkel water, en dit uit een herbruikbare drinkfles. Brikjes en andere wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan. De kinderen kunnen hun drinkfles tijdens de dag steeds hervullen.

We eten twee tussendoortjes: een koek en een fruitje. Breng het koekje en fruitje mee in een stevig herbruikbaar doosje. Koekjes en fruit in wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan en worden terug meegegeven. Koeken met chocolade in zijn wel welkom, koeken met chocolade op of rond zijn niet welkom.

Van wie is het?
Kinderen willen wel eens iets verliezen. Om traantjes te vermijden, vragen we om alle materiaal en kledij van uw kind te labelen met de naam van je kind. Zo kunnen we gevonden voorwerpen terugbezorgen en ontstaan ook geen misverstanden. Vergeet niet om ook het fluohesje, de brood-, fruit- en koekjesdozen en muts en handschoenen van een naam te voorzien.

Huiswerkbeleid
Onze school beschouwt huiswerk als een onderdeel van “leren leren”. Alle informatie over ons huiswerkbeleid vind je hier.

Pestbeleid

Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken.

Ons pestprotocol wordt bij de start van het schooljaar 22-23 hervormd. U vindt het nieuwe document bnnenkort hier.

Rookbeleid
Om de leerlingen te beschermen tegen de negatieve invloeden van passief roken, vragen we de ouders niet te roken aan de schoolpoort bij het brengen of ophalen van uw kind. Ouders noch leerkrachten mogen roken op het schoolterrein of tijdens buitenschoolse activiteiten.