Islamitische Godsdienst

Islamitische Godsdienst

ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR ISLAMLESSEN

De snelle ontwikkelingen in wetenschap en technologie hebben een grote impact op onderwijs in al zijn facetten en maken het vooral noodzakelijk om fundamentele veranderingen aan te brengen in de benaderingen binnen het onderwijs. In deze tijd van snel veranderende en groeiende informatie, hangt de toekomst van het individu en van de samenleving nauw samen met hun capaciteiten om informatie te vergaren, informatie te gebruiken en zelf informatie te produceren. Het verwerven en in stand houden van deze capaciteiten vraagt om een modern onderwijs op basis van informatieproductie. Tijdens dit ontwikkelingsproces wordt verwacht dat de leerlingen leren:

 • begrijpen, rangschikken, classificeren, bevragen, verbanden leggen, kritisch zijn, inschatten, analyseren, synthetiseren en evalueren

• Informatie opzoeken, deze informatie analyseren en conceptualiseren,

• Zich uitdrukken, communiceren, samenwerken met vrienden, discussiëren en andere verschillende mentale vaardigheden van hoog niveau ontwikkelen. Deze vaardigheden moeten aangeleerd worden zowel in andere vakken als tijdens het vak islamitische godsdienst. Het doel van dit onderwijsprogramma is in de eerste plaats de islamitische leerlingen hun eigen godsdienst leren begrijpen en beleven volgens de wetenschappelijke gegevens van de Islamitische Godsdienstwetenschappen. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op onderwijs, godsdienst en ontwikkelingen in de wereld op het vlak van godsdienstonderricht, en met name 6 op de ontwikkelingen binnen de Europese Unie inzake benaderingen en normen met betrekking tot godsdienst, onderwijs en godsdienstonderwijs. Bijgevolg is de benadering van de twee fundamentele thema’s, islam en onderwijs, van invloed geweest op het tot stand komen van het onderwijsprogramma.

In godsdienstonderwijs moet in de eerste plaats aandacht gegeven worden aan de volgende thema’s:

·        Respect voor de mens

·        Respect voor de vrije mening

·        Respect voor vrijheid

·        Respect voor het morele

De islamlessen zijn opgebouwd rond zes fundamentele studiedomeinen:

• Geloofsleer

• Aanbidding

 • Het leven van de profeet

• Koran

• Zedelijkheid

 • Godsdienst en Cultuur (De identificatie en de analyse van het culturele erfgoed)