Info volgend schooljaar

Beste ouders,

Net voor het einde van dit bewogen schooljaar kregen we toch nog een positief bericht binnen.
De basisscholen kunnen in principe (tenzij de veiligheidsraad er deze vakantie anders over beslist) vanaf dinsdag 1 september 2020 terug normaal opengaan.
Dit wil zeggen dat het voor- en naschoolse toezicht opnieuw voor iedereen opengesteld wordt. De lessen voor al onze kleuters en leerlingen starten om 8u35 en eindigen om 15u25, op woensdag 12u10.
Ook speeltijden, refter, middagen, … zullen opnieuw normaal verlopen.
Klasbubbels worden pas ingevoerd bij een opgelegde (oranje of rode) corona-fase.

We nemen wel enkele van onze coronamaatregelen mee naar onze gewone schoolwerking:

  • Vanaf het 2e leerjaar kunnen de kinderen voor schooltijd onmiddellijk naar hun klas gaan wanneer ze na 8u20 toekomen. Dit heeft in de coronaperiode voor meer rust bij zowel onze leerlingen als leerkrachten gezorgd. De kleuters en het eerste leerjaar spelen nog even op de speelplaats tot 8u35.
  • Gezien de lessen voor iedereen op hetzelfde tijdstip eindigen, werken we een plan uit met verschillende uitgangen.
  • Het belsignaal zal vanaf volgend schooljaar minimaal gebruikt worden.
  • We voorzien een extra speelruimte (speelbosje) achter de school, zodat we de middagspeeltijd wat kunnen opsplitsen.

Vanaf volgend schooljaar zijn er wel enkele opgelegde veranderingen vanuit het schoolbestuur die passen binnen het meerjarenplan van de gemeente Grimbergen:

  • De facultatieve Franse lessen (vanaf het 3e leerjaar) zullen niet meer doorgaan. Voor het 5e en 6e leerjaar blijven er wel Franse lessen in het programma staan als verplicht onderdeel binnen het lesprogramma van de 3e graad. Alle klassen van de lagere school eindigen hun lessen om 15u25. Hierdoor zal de studie vroeger aansluiten na het einde van de schooldag. 
  • Ook de zwemregeling wordt aangepast. Vanaf volgend schooljaar beginnen we pas in het 1e leerjaar te zwemmen en dit om de 3 weken.

Meer info volgt hierover voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Geniet van een hopelijk zorgeloos verlof zonder opgelegde beperkingen…

Tot volgend schooljaar…

Rudi

Deel het bericht