Niet-confessionele Zedenleer

Niet-confessionele Zedenleer

Doelstelling

In de cursus zedenleer tracht men een morele vorming te bieden waarbij actief leren centraal staat. Door allerlei activiteiten probeert men de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, iets zelf te laten aanvoelen.

Dialoog en gesprek helpen de leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. Zij leren zich te verantwoorden en zelf oplossingen te zoeken.

In de lessen komt vrij onderzoek dan ook voortdurend aan bod opdat de leerlingen zouden leren een eigen mening te vormen, onafhankelijk van dogma’s. Vrijheid van denken is dan ook altijd aanwezig in de lessen Zedenleer.

Goed en slecht gedrag wordt bespreekbaar. De leerlingen durven ook hun negatieve gedragingen te uiten zonder onmiddellijk het gevoel te krijgen veroordeeld te worden.

Hun zelfkennis en het aanvaarden van zichzelf versterken dan ook het zelfvertrouwen. Dit helpt hen bij het groeien tot jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin op een verdraagzame en rechtvaardige manier zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

Hoe?

Het ‘aan den lijve’ ervaren van situaties, gevoelens en groei dus naar een duidelijke levenshouding wordt in de hand gewerkt door o.a. verschillende gespreksvormen, rollenspellen, poppenkast, verhalen, spel…

Dit helpt hen om sneller inzicht te krijgen in eigen gedragingen.

Door middel van groepswerk leren de leerlingen samenwerken, taken verdelen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Themavelden en thema’s

1 Identiteit

1 Identiteit & de bescherming ervan
2 Kinderjaren
3 Gedachten, gevoelens en de uitdrukking ervan
4 Mijn gezin, mijn familie
5 Weerbaarheid
6 Jongerencultuur
7 …

2 Vrijzinnig humanisme

1 Vrijheid van gedachten, geweten en levensbeschouwing
2 Lentefeest & Feest Vrijzinnige Jeugd
3 Vrijzinnig humanistische waarden
4 Recht op een waardig leven
5 Omgaan met verlies, verdriet en de dood
6 …             

3 Samenleven, democratie & burgerschap

1 Samenleven hoe doe je dat ?

 1. [1] Samenleven hoe doe je dat?
 2. [2] Wonen en samenlevingsvormen 
 3. [3] Vriendschap, liefde, houden van
 4. [4] Seksuele, affectieve en relationele vorming
 5. [5] samen spelend leren

2 Kinderrechten – 3 P’s

 1. [1] Kinderrechten
 2. [2] Recht op inspraak en participatie
 3. [3] Recht op privacy
 4. [4] Straffen, da’s straf!
 5. [5] Leren en onderwijs
 6. [6] Armoede, een onrecht
 7. [7] Kindvluchtelingen

3 Democratie

 1. [1] Democratie of dictatuur?
 2. [2] Regels, afspraken, wetten, rechten en plichten
 3. [3] Sociaal assertief worden

4 Burgerschap

 1. [1] Wereldburgerschap
 2. [2] Vredeseducatie
 3. [3] Verandering en toekomst

4 Een waaier van levensbeschouwingen: identiteit in dialoog

1 Kennismaken met verschillende levensbeschouwingen
2 Gebruiken, symbolen en feesten in diverse culturen en levensbeschouwingen
3 Leven in een levensbeschouwelijk diverse samenleving
4 …

5 Economie

1 Geld
2 Arbeid – werk  
3 Kinderarbeid in relatie met kinderrechten
4 Consumeren
5 Vrije tijd
6 …

6 Wetenschap

1 Op onderzoek …
2 Wat eet ik eigenlijk ?
3 Evolutie: het begin van alles, Darwin, …
4 Dat heb je van mij (evolutie en erfelijkheid)
5 …                                                                                                    

7 Milieu en ethiek

1 Mijn leefomgeving
2 Mens en natuur
3 Duurzame ontwikkeling
4 Mens en dier
5 …

8 Kunst

1 Vrijzinnig humanistische levenskunst
2 Dromen, verbeelding en fantasie
3 Geluk – levensvreugde
4 Artistieke expressie
5 …

9 Communicatie en media

1 Recht op informatie
2 Mediawijsheid
3 Sociale media  
4 Waarnemen, beelden en beeldvorming
5 Communicatie en communicatievaardigheden
6 …

Een filmpje verduidelijkt misschien veel …
               https://www.youtube.com/watch?v=98T-LVEEsXE