nieuwe start op maandag 4 januari 2021

Beste ouders en leerlingen,

Eerst en vooral wil ik ieder van jullie – na een bizar jaar als 2020 – een fijn 2021 wensen vol sociale activiteiten en knuffelmomenten…

Voor de scholen verandert er na deze kerstvakantie niets. Vandaag zat de onderwijsminister nog samen met alle betrokken partijen.

Volgende zaken werden beslist:

Huidige maatregelen verlengd tot krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.
Waarom is die verlenging nodig?

  • Vlaanderen staat er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met z’n allen geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs nodig
  • De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu toont aan dat:

  • er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de algemene bevolking;
  • dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met volwassenen en niet door leerlingen;
  • de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken;
  • de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. Je mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen. 

De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief. Blijf deze dus zeker strikt naleven: draag waar nodig een mondmasker, hou voldoende afstand en ventileer en verlucht voldoende de binnenruimtes. Denk hierbij ook aan refters en lerarenkamers. Hou ook de onvermijdelijke contacten met collega’s op school (lunch, pauze, lerarenkamer …) veilig. Vergaderingen en oudercontacten kunnen nog steeds enkel digitaal doorgaan.  

Verder wordt er de nodige voorzichtigheid gevraagd voor mensen die terugkeren uit het buitenland:

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen. Alle informatie over de aanpassingen vind je in deze update. Zo zijn scholen goed geïnformeerd en kunnen vragen van ouders en personeelsleden worden opgevangen.

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Lees meer in de veelgestelde vragen over de coronamaatregelen op school .

 

Wat met leerlingen of personeelsleden die terugkeren?  

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn kan je een vorm vanafstandsonderwijs organiseren. Maar dit is niet verplicht. Hoe je dit inricht, bepaal je als school zelf.

Tip: de pagina met veel gestelde vragen van ouders én leerlingen.

Voorlopig zal onze schoolwerking van voor de kerstvakantie gewoon verder gezet worden.

We zijn momenteel in overleg met het schoolbestuur om de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken terug naar maximum 2 scholen te sturen. Zo kunnen de levensbeschouwelijke vakken zoveel als mogelijk opnieuw normaal doorgaan zonder al de werkbundels die de kinderen dienen af te werken én ieder zoveel als kan bij zijn eigen leerkracht. Hierover zal je later nog meer informatie ontvangen.

Gezien de leerkracht LO van onze lagere school nog tot aan de krokusvakantie in ziekteverlof is, werd er gezocht naar een vervangende leerkracht. Deze komt maandag langs om alles verder te bespreken. Ik hou jullie hiervan volgende week verder op de hoogte.

We wensen je een gezond 2021 toe met veel volharding en lichtpuntjes!

Met vriendelijke groet,

Rudi

Deel het bericht