Opvang

De betalende voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door 3WPlus.

1. Openingsuren:

Deze opvang is dagelijks voorzien op volgende openingsuren:

OpvangUrenBetalend deel
VoorschoolsVan 07u00 tot 08u20Van 07u00 tot 08u00
NaschoolsVan 15u40 tot 18u00Van 16u00 tot 18u00
WoensdagnamiddagVan 12u00 tot 18u00Van 13u00 tot 18u00

Wie gebruik wenst te maken van deze voor- en naschoolse opvang, vult op voorhand wel een inschrijvingsfiche in. De opvang is enkel bedoeld voor kinderen wiens ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben.

De naschoolse opvang eindigt stipt om 18u00.  Na 18u00 is er geen opvang meer.  Wie zijn kinderen te laat komt afhalen, betaalt een extra bijdrage van € 15 per begonnen kwartier.

Om veiligheidsredenen vragen wij aan ouders om hun kind tot in de opvang te begeleiden.  Bij het brengen en afhalen vragen wij aan de ouders om telkens aan de toezichter te melden dat het kind werd gebracht of afgehaald.

De toezichters geven uw kind niet mee aan vreemde personen.  Indien uw kind occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig dan vooraf de leerkracht en/of toezichter.

2. Procedure inschrijving en tarief

Het is noodzakelijk om uw kind eerst in te schrijven voor de opvang.  Dit kan door het invullen van een inlichtingenfiche en een opvangovereenkomst.

Deze kan je steeds verkrijgen op ons secretariaat.

De tarieven voor de opvang kan u steeds raadplegen in de bijdrageregeling via deze link.

 

3. Nodige contactgegevens

Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u steeds terecht bij 3wplus op het telefoonnummer 0499/71.36.82.

De adjunct-coördinator binnenschoolse kinderopvang Grimbergen van 3wPlus, Stefanie Van Delm, is te bereiken op het nummer 0496 52 93 26.

Info over de werking van 3wplus vindt u via deze link.

Onze toezichters kan je ook rechtstreeks bereiken op het nummer: 0499/71.07.18

4. Speelpleinwerking “De Piereman” & VZW Erasmus

Tijdens de Paasvakantie en de Zomervakantie wordt er opvang georganiseerd door speelpleinwerking “De Piereman” van de gemeente Grimbergen.

Voor de andere tussentijdse vakanties organiseert VZW Erasmus op bepaalde dagen kinderopvang.

Informatie hieromtrent wordt tijdig aan de ouders bezorgd via het ouderplatform.

Hieronder vindt u alle info voor de speelpleinwerking van de gemeente tijdens de zomervakantie 2023:

Download kalender en info opvang 2023-2024

DOWNLOAD procedure Inschrijvingen