Ouderbetrokkenheid

Een kind kan zich op school enkel ontwikkelen mits een nauwe betrokkenheid van de ouders. Daarom hechten wij veel belang aan een goede communicatie met de ouders en aan een goede samenwerking met de ouders, binnen en buiten de schooluren.

Betrokkenheid begint bij interesse in de studie van de kinderen. We verwachten dat ouders kinderen bijstaan bij hun huistaken en bij het studeren van de lessen. Maar het gaat uiteraard verder dan dat. Ook als voorbeeldfunctie verwachten we dat ouders zich betrokken voelen bij de schoolse opvoeding van hun kind. Bijvoorbeeld in de omgang met andere ouders, andere leerlingen en met het personeel van de school. Ook in het verkeer verwachten we dat ouders het goede voorbeeld geven: hoffelijkheid, respect voor de verkeersregels, zichtbaarheid en veiligheid op de fiets en te voet. Ook het gebruik van de Nederlandse taal thuis is een belangrijke stimulans voor de kinderen om zich beter te kunnen voelen in de les.

Ouderbetrokkenheid gaat ook over inbreng in de school. Wij staan open voor suggesties en opmerkingen die de werking van onze school kunnen verbeteren. Daartoe werken we nauw samen met de ouderraad (link). Deze bestaat uit ouders van leerlingen en organiseert allerlei activiteiten die helpen bij de werking van en bij de goede sfeer in de school.

Een school is ook niets zonder de belangeloze inzet van ouders en grootouders bij allerhande activiteiten, zoals de voorleesweek, begeleiding van uitstappen, hulp bij de restaurantdagen en op het schoolfeest, enz. Zonder hun hulp zouden we al deze activiteiten, die een grote meerwaarde geven voor de leerlingen en de school, niet kunnen organiseren. We blijven dan ook in de toekomst steeds rekenen op de steun van alle (groot)ouders!

Om de betrokkenheid van onze ouders nog te vergroten zetten we ook hard in op wederzijdse communicatie. We hebben een on-line ouderplatform waarin ouders, leerkrachten en directie eenvoudig kunnen communiceren, afspraken maken, oudercontacten vastleggen, enz. We verwachten dan ook dat alle ouders zich op dit ouderplatform inschrijven.

Meer info hierover vind je bij het secretariaat.

Print