Protestants-Evangelische Godsdienst

Protestants-Evangelische Godsdienst

In onze klas gaan we op avontuur in de tijd en de landen van de Bijbel. We leren de mensen uit de Bijbel beter kennen en we ontdekken wie Jezus Christus is.

We luisteren naar spannende verhalen en bekijken filmfragmenten. 

We spelen toneel of een rollenspel en zingen toffe liedjes.

Ook knutselen, kleuren en schilderen we.

We praten over wat we belangrijk vinden.

De volgende punten zijn een must in ons lesprogramma:

-Vriendschap, respect, eerlijkheid, samenhorigheid en aanvaarding, elkaar vertrouwen, je belofte houden, humor en ernst, geduld, samenwerken, gelijkwaardigheid van ieder mens.

-Vanuit de Bijbelse boodschap en het voorbeeld van Jezus zetten wij ons hiervoor in, zodat we gevormd worden tot positieve mensen die christelijke waarden hoog in het vaandel willen dragen.  

Elk leerjaar heeft zijn specifiek lesprogramma.

  • In het eerste en  tweede leerjaar behandelen we voornamelijk het leven van Jezus.
  • In het derde leerjaar leren we over de aartsvaders tot Jozef. Ook over hoe Jezus op weg gaat met mensen.
  • In het vierde leerjaar leren we over Mozes en de tocht vanuit Egypte tot het beloofde land met Jozua als opvolger. Dan komt de periode van de rechters. Ook leren we over het onderwijs van Jezus.
  • In het vijfde leerjaar behandelen we Samuël als laatste rechter en de twee eerste koningen van  Israël. We spreken over Jezus die het koninkrijk laat zien, door het vertellen van gelijkenissen.
  • In het zesde leerjaar leren we over koning Salomo en de scheuring van het rijk met enkele opeenvolgende koningen. We leren over verschillende profeten, behandelen de woorden van Jezus, spreken over het ontstaan van de eerste gemeente, het leven van de eerste christenen en het bouwen aan een hoopvolle toekomst.

In elk leerjaar worden de christelijke feesten op hun tijd in het jaar behandeld, uitgaand van het thema dat op dat moment aan bod komt in de les. 

Ieder jaar werken we per leerjaar, enkele lesuren samen met alle kinderen van de andere levensbeschouwingen. We ontdekken dan de overeenkomsten en verschillen en hoe we daarin naar elkaar kijken.

Door samenwerking leren we anderen van binnenuit kennen, waarbij kennis, inzicht, respect en verdraagzaamheid onze doelen zijn.