Persbericht: Capaciteitsverhoging voor GBS Mozaïek in Humbeek vanaf september 2021

Persbericht gemeentebestuur Grimbergen

Capaciteitsverhoging voor GBS Mozaïek in Humbeek vanaf september 2021

 

Grimbergen, 03 juni 2021: Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de gemeentelijke basisschool (GBS) Mozaïek een capaciteitsverhoging door te voeren voor de instapklas en de eerste kleuterklas

De Grimbergse basisscholen werkten voor schooljaar 2021-2022 opnieuw met een digitaal centraal aanmeldingsregister.

 

“Uit de gegevens van de aanmeldingen en toewijzingen in de gemeentelijke basisscholen viel het op dat veel instappers die als eerste keuze GBS Mozaïek in Humbeek hadden opgegeven, naar de reservelijst moesten worden verwezen”, stelt schepen Karlijne Van Bree.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om in GBS Mozaïek een capaciteitsverhoging door te voeren voor de instapklas en de eerste kleuterklas. Deze beslissing kreeg ook de goedkeuring van de gemeenteraad op 27 mei 2021.

 

Schepen Van Bree verduidelijkt: “Met deze capaciteitsverhoging van 40 naar 48 leerlingen in de onthaalklas en de eerste kleuterklas zal de school ineens ook een volledige dubbele structuur hebben, waardoor er steeds 2 klassen per jaar zullen zijn. Tot dit jaar was deze dubbele structuur enkel uitgewerkt vanaf de tweede kleuterklas. De bestaande wachtlijst heeft het bestuur ertoe gebracht om dit vervroegd recht te trekken”.

 

“Dankzij de flexibiliteit van het schoolpersoneel en de plaatsing van een klascontainer zal deze capaciteitsverhoging kunnen opgevangen worden”, besluit schepen Van Bree.

 

Een deel van de instappers die nu op de wachtlijst staan van GBS Mozaïek zullen dus alsnog de kans krijgen om hun schoolcarrière te starten in de school van hun eerste keuze. 

 

 

Meer informatie

Chris SELLESLAGH

chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 – 0475 70 43 03

Burgemeester

Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, wegen en water, gebouwen, groen

 

Karlijne VAN BREE  
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19 
Schepen voor onderwijs, toerisme en erfgoedbeleid

 

Deel het bericht