Rooms-Katholieke Godsdienst

Rooms-Katholieke Godsdienst

Het vak rooms-katholieke godsdienst is in de eerste plaats een vak dat kinderen laat kennismaken met de normen en waarden van het christelijke geloof. De “catechismus”, zoals we deze kennen uit oude speelfilms en tv-series, is er allang niet meer bij!

Dit zijn de onderwerpen die in de zes jaren van het lager onderwijs aan bod komen:

1ste en 2de leerjaar:

·       Mag ik zijn wie ik ben?

·       Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden…

·       … Maar ik kan niet alles

·       Geboorte en groei

·       Water

·       Ik voel me vandaag zo…

·       Op verkenning in de natuur

·       Ik wil het goede doen, duimen omhoog

·       Brood

·       Dragen en gedragen worden

3de en 4de leerjaar:

·       Anders zijn, ontmoeting

·       Verbondenheid in verdriet

·       Stilte en gebed, ontvankelijkheid

·       Het geloof van Jozef (Oude Testament)

·       Aarde en vruchtbaarheid

·       Damiaan

·       Vergeving en verzoening

·       Mens en natuur, gave en opgave

·       Conflicten

·       Het geloof van Mozes

·       Symbolen

·       Levensadem

·       Gewetensvol handelen

5de en 6de leerjaar:

·       Wat maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

·       Grenzen van het leven

·       Bewogen worden en in beweging komen

·       Het geloof van Elia

·       Vuur

·       Samen leven tussen werkelijkheid en droom

·       Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar

·       Bijbel: een boek van vele boeken

·       Groeien in liefde en tederheid

·       Het geloof van Paulus

·       Natuur en cultuur

·       Verantwoordelijkheid en engagement

·       Het dagelijks leven in de Bijbel

 

Daarnaast wordt in elk leerjaar aandacht besteed aan de grote kerkelijke feesten (Pasen, Kerstmis, Pinksteren, Allerheiligen/Allerzielen) en aan de belangrijkste voorbereidingsperiodes (Advent en Veertigdagentijd).

Gespreid over de zes leerjaren worden de zeven sacramenten grondig verkend. In de derde graad is er bovendien een kennismaking met de symbolen, rituelen, gebouwen en geloofskern van de grote wereldgodsdiensten.

In elk leerjaar wordt kennisgemaakt met de verkondiging, handelingen en parabels van Jezus.

Tenslotte wordt een (beperkt) aantal lesuren per schooljaar samengewerkt met alle andere levensbeschouwingen die op de school gegeven worden.

De nieuwste methode “Verkennen – Verdiepen – Verwerken” wordt in de godsdienstlessen toegepast.