Visie rond het herverdelen van de klasgroepen 2024

Beste ouders,

 

Hieronder vindt u de schoolvisie rond het mengen van klasgroepen.

 

We hebben er als team voor gekozen om klassen vanaf dit schooljaar te herverdelen. Dit zal gebeuren na het eerste leerjaar en na het vierde leerjaar. Deze beslissing is zorgvuldig overwogen en gebaseerd op verschillende pedagogische voordelen. Leerlingen komen soms per toeval in een bepaalde klasgroep terecht. Dit toeval zorgt ervoor dat de samenstelling van de klassen niet altijd heterogeen is, wat niet bevorderlijk is voor een optimale leeromgeving.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een heterogene samenstelling belangrijk is om het lerend vermogen en het zelfbeeld van elke leerling zo hoog mogelijk te houden.

We willen er dan ook voor zorgen dat alle kinderen kunnen profiteren van een gevarieerde en stimulerende omgeving

 

Verder zien we volgende voordelen aan het herverdelen van de klassen:

 

Uitbouwen van vriendschappen en sociale vaardigheden…

 

Het wisselen van klasgroepen helpt leerlingen nieuwe vrienden te maken en hun sociale- en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Leerlingen leren hoe ze sneller relaties kunnen opbouwen, samenwerken en communiceren.

Het herverdelen draagt bij aan het verminderen van pestgedrag, doordat vaste “pester-slachtoffer” rollen moeilijker ontstaan in veranderende groepsdynamieken.

 

Aanpassen aan veranderingen…

 

Kinderen leren zich tevens aanpassen aan veranderingen, in verschillende leeromstandigheden en uitdagingen wat nuttig is in een snel veranderende wereld zoals vandaag.

 

Evenwichtige verdeling van groepen…

Bij het herverdelen van de klassen streven we naar een evenwichtige samenstelling op basis van leerniveaus, persoonlijkheden en sociale dynamiek.

Enkele kinderen volgen een apart traject omdat bepaalde moeilijkheden hun vooruitgang belemmeren. Door de klasgroepen te mengen, creëren we meer kansen voor elk kind.

Mengen vergroot de ontwikkelingskansen van leerlingen. Ze kunnen optimaal  profiteren van de aanwezige diversiteit: Leerlingen die het moeilijker hebben, kunnen zich optrekken aan sterkere leerlingen. Sterkere leerlingen leren extra doordat ze leerstof kunnen uitleggen aan anderen.

 

 

Patronen doorbreken…

Een herverdeling van klasgroepen voorkomt dat kinderen vast komen te zitten in sociale dynamieken. Het herverdelen helpt bij het doorbreken van deze dynamiek.

Door van klasgroep te wisselen, worden leerlingen gestimuleerd om zichzelf voortdurend uit te dagen en te groeien. Zo geraken ze minder snel in een comfortzone waardoor ze zouden kunnen blijven hangen in hun leerproces.

Het contact met andere kinderen en talenten zorgt er mee voor dat nieuwe vaardigheden ontdekt worden.

Mengen verkleint de sociale en culturele afstand tussen leerlingen.

 

Onze aanpak:

Als team kiezen we om volgende klasgroepen te herverdelen:

Een herverdeling van de klasgroepen helpt ons om de lat hoog te leggen voor zoveel mogelijk kinderen en hen de beste kansen te bieden.

  • Na het eerste leerjaar:

In het eerste leerjaar leren leerlingen intensief rekenen, lezen en schrijven. Het blijkt dat deze fase vaak uitdagingen op schools vlak met zich meebrengt. Door de klasgroepen opnieuw in te delen, kunnen we beter inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen en hen optimaal ondersteunen.

 

  • Na het 4e leerjaar:

In een 3e graad van de lagere school zetten we in om kinderen nog zelfstandiger en planmatiger te leren werken met het oog op het secundair onderwijs.

Meerdere kinderen stromen door naar een A-stroom (ASO, KSO, TSO), sommige kinderen verlaten onze school en komen terecht in een B-stroom met het oog op het aanleren van een beroep. Sommige kinderen oefenen de basiskennis meer in zodat deze verworven is wanneer er een keuze moet gemaakt worden en anderen worden nog meer uitgedaagd. De brede waaier binnen het secundair onderwijs verwacht van ons om onze lat voor zoveel mogelijk kinderen hoog genoeg te leggen.

 

Criteria waarmee we steeds rekening houden bij het herverdelen van klasgroepen:

  • niveau van de leerprestaties van kinderen
  • diversiteit (talenten, cultuur, taal, geslacht)
  • vriendschappen (elke kind mag vooraf drie vrienden opgeven, bij minstens eentje zitten ze zeker)
  • speciale noden van individuele kinderen

Daarnaast blijven we binnen de nieuw samengestelde klasgroepen doorheen het schooljaar inzetten op positieve klasdynamieken.  Het mengen van klassen stemt overeen met het begin van een nieuwe fase binnen “Leer Lokaal”, onze nieuwe leerplannen.

Bij de start van het schooljaar zullen we extra aandacht besteden aan het beter leren kennen van elkaar, vooral in het tweede en vijfde leerjaar.

 

Het schoolteam

 

Deel het bericht