Visie

“SAMEN maken wij van GBS Mozaïek Humbeek
een school waar iedereen zich goed en thuis voelt.”


In het woordenboek wordt het woord ‘MOZAÏEK’ als volgt omschreven: werk van steen, glas, enz., bestaande uit een groot aantal kleine, verschillend gekleurde, ingelegde stukjes die met elkaar een beeld of figuren vormen.

Net zoals de kleine onderdelen in een mozaïek vormt iedereen in onze school een belangrijk stukje van de puzzel. Ieder van ons is een uniek deel met eigen talenten en mogelijkheden binnen het grotere geheel.

Ook al zijn wij allemaal anders, samen zijn wij GBS Mozaïek Humbeek.

Een groene en open school waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen zich goed voelt, een school met een open geest zonder veroordeling en een open communicatie.

Het (h)erkennen van deze eigenheid draagt bij tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, waardoor samenwerking maximale kansen kan krijgen.

Daarnaast is het erkennen van alle gevoelens én ermee leren omgaan cruciaal voor het welbevinden van elk van ons.

Onze gedeelde passie proberen we steeds met al onze kinderen te delen:

  • We proberen de talenten van elk kind te ontdekken en te stimuleren.
  • We trachten het klasdoorbrekend werken voor elk kind te optimaliseren en werken hiervoor in homogene en / of heterogene groepen.
  • We houden onze werking voortdurend in ontwikkeling door te evalueren en te reflecteren.

Daarnaast trachten we onze leerlingen weerbaar te maken tegen invloeden van buitenaf en proberen we elk van hen bewust te maken van zijn eigen en andermans handelen.

Door onze gezamenlijke betrokkenheid en verbondenheid creëren we een thuishaven voor elk individu van onze school.

Meer weten?

Download hier onze algemene visietekst

Download hier onze visie op leerlingbegeleiding

Print