Zorgbeleid

We trachten dat elk kind zijn doel bereikt … de weg er naartoe kan verschillend zijn.

Een veilig en warm klasklimaat en het stimuleren van het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen is voor ons prioritair. Hiertoe organiseren we een uitgewerkt zorgbeleid.

De zorgondersteuners werken voornamelijk op het niveau van de leerlingen. De zorgcoördinator werkt op het niveau van de school, de leerkrachten en de leerlingen.

Onze school telt onderstaande zorgmedewerkers:

 • zorgcoördinator lagere school:
 • zorgcoördinator van de kleuterschool:
  • Juf Els (in bevallingsverlof. Dossiers worden opgevolgd door Juf Evy, zorgcoördinator lagere school)

Contacteer onze zorgmedewerkers via deze link.

Binnen de zorgwerking werken we binnen alle fases van de zorgpiramide. Vanaf fase 2 werken we handelingsgericht met ondersteuning van het CLB en indien mogelijk het ondersteuningsnetwerk.

 

De zorgacties zijn gericht op de noden van onze leerlingen en worden binnen de klas, met kleine groepen of individueel uitgevoerd in samenwerking met de klasleerkracht. Hierbij werken we ook met flexibele, soms klasdoorbrekende groeperingsvormen. Afhankelijk van een eventueel te volgen traject wordt een leerlingnabije CLB-medewerker ingezet, in samenwerking met het VCLB van Vilvoorde.

Enkele voorbeelden van zorgacties:

 • taalstimulatie, meestal gekoppeld aan de klasthema’ s en de basiswoordenschat
 • schrijfdans in 2KK en 3KK
 • observaties
 • leesgroepjes 1L en 2L
 • werken met gedifferentieerde groepen voor wiskunde, Nederlands,…
 • gedifferentieerd materiaal aanbrengen
 • maatregelen voor leerlingen met een problematiek
 • visieontwikkeling
 • overleg
 • een handelingsgericht plan uitwerken
 • sociaal-emotionele acties en ondersteuning

Heeft u een vraag? Neem contact op met het zorgteam